Nguồn 29V bơm phun sương

145,000 

Nguồn 29V hộp lớn sử dụng cho máy phun sương. Adapter nguồn 29v dành cho máy bơm phun sương, nguồn cung cấp điện 29v dùng cho máy bơm phun sương từ 20 – 30 béc phun.